Transformationeel?

Transformationeel coachen: Wat is dat?

Een basiswet op aarde is dat alles verandert. Zonder verandering is er geen groei. Toch ben je als mens  vaak geneigd om je te verzetten tegen verandering. En al helemaal als die verandering van buitenaf of bovenaf wordt opgelegd. Dat is ook precies de reden waarom veranderingsprocessen vaak zo lang duren. Niemand wil veranderd worden.

Intrinsieke motivatie

Behalve … Als jij zelf aan het roer mag staan en je wordt aangesproken op je eigen innerlijke en intrinsieke motivatie. Dan ontstaat er beweging van binnen naar buiten. Die beweging van binnen naar buiten noemen we transformatie en juist die transformatie kan voor een snel resultaat zorgen. Een snel resultaat in jezelf of in organisaties.

Potentieel aanboren

Dat is ook precies wat we binnen ConFront Coaching en Training het mooiste en meest vervullende werk vinden. Wij helpen jou uit je beperkende of benauwende ruimte te stappen. Want het aanboren van jouw sluimerende aanwezige potentieel vergroot de kwaliteit je leven en werken.

Orbis richtlijnen

Richtlijnen voor Orbis Transformationeel Coaches

De Orbis Transformationeel Coach houdt zich aan de volgende uitgangspunten:

1. De Orbis Coach werkt in zijn gesprekken 'transformationeel'

Dat wil zeggen dat hij/zij zijn eigen (innerlijke) reacties transparant maakt voor de gecoachte. De coach werkt betrokken-confronterend en ervaringsgericht: de Orbis Coach zal eerlijk zijn over zijn eigen gedachten, gevoelens en behoeften in het coachgesprek, naar zichzelf en naar de gecoachte. 

De coach is betrokken bij de gecoachte, maar de coach zegt óók wat hij/zij te zeggen heeft en waar hij/zij eventueel last en gemak van heeft bij de ander.

2. De gecoachte en de Orbis Coach zijn 'evenwaardig', maar niet gelijkwaardig

In die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden. Er is dus evenwaardigheid naar mens-zijn, het samen naar oorzaken en oplossingen zoeken en zichtbaarheid wat er bij de gecoachte en de coach gebeurt. 

Er is geen gelijkwaardigheid, want de coach heeft en houdt de leiding in het gesprek. De gecoachte is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt en hij is als zodanig aanspreekbaar op zijn gedrag.

3. De Orbis Coach werkt in gesprekken op 3 niveaus;

1 - het niveau van het Hoofd (inzicht in problematiek, patronen en overtuigingen van de gecoachte)
2 - het niveau van het Hart (beleving en motivatie)
3 - het niveau van de Handen (praktisch en ervaringsgericht werken aan actiepunten om nieuw gedrag te oefenen in het dagelijks werk/leven). 

Vaak zal een Orbis coach ook iemand uit de directe omgeving voor een gesprek mee-uitnodigen om het inoefenen van nieuwe gewoonten te ondersteunen.

4. De Orbis Coach geeft in het gesprek het voorbeeld hoe het wèl kan

Soms is de gecoachte écht onmachtig of onwetend hoe het anders kan. De coach kan dan door voorbeeldgedrag laten zien hoe je bijvoorbeeld confronteert, grenzen stelt, met je gevoel komt, het niet mag weten etc.

5. De Orbis Coach werkt van het pijnpunt, naar het onderliggende werkpunt naar actiepunt

Bij elke punt staat er één vraag of meerdere vragen centraal. 

Het pijnpunt – Waar heb je last van?
Het werkpunt – Wat is de onderliggende, echte oorzaak?
Het actiepunt – Wat ga je ánders doen? Wat ga je bij- of afleren?

De cliënt is bij het actiepunt de expert voor wat betreft het inzetten van zijn eigen specifieke mogelijkheden.

6. De Orbis Coach werkt volgens bovenstaande uitgangspunten

En zal als zodanig zich niet als Orbis Transformationeel Coach uitgeven wanneer hij/hij coachingmethodieken toepast die niet uitgaan van bovengenoemde grondhouding. Dat wil zeggen dat een Orbis Coach zich niet, zoals een therapeut, opstelt als helper, maar als evenwaardige begeleider van verandering bij de gecoachte.

7. Bij klachten kunnen cliënten van de Orbis Coach zich richten tot de Klachtencommissie

De klachtencommissie zal klachten behandelen wat betreft de grondhouding van de Orbis Coach en zal waar nodig in gesprek gaan met de cliënt en coach, opdat de kwaliteit van het transformationeel coachen gewaarborgd blijft. Cliënten kunnen desgewenst worden doorverwezen naar een andere Orbis Coach.

Transformeren?

Wil jij ook je ruimte vergroten en je potentieel aanboren? Bel dan 058-266 33 49 of mail dan voor een training of individuele coaching.

Bezoekadres: Zuidvliet 292A in Leeuwarden