Missie

Wij helpen mensen die vastlopen in werk, relaties of gezondheid om vanaf de achterbank van de bus weer op te staan, naar voren te komen en achter het stuur te gaan zitten, zodat ze zelf bepalen waar de reis heen gaat.

We doen dat door middel van (loopbaan)coaching en training aan bedrijven en particulieren. We werken binnen de driehoek van werk, zorgtaken en persoonlijkheid aan bewustwording, keuze en eigen verantwoordelijkheid. Daarbij faciliteren we het groeiproces waarin we de weg vrij maken om het potentieel te bevrijden. 

Visie

We constateren dat veel mensen niet gelukkig zijn met het werk en leven dat ze leiden. Vooral de combinatie van werk en zorgtaken levert vrijwel altijd spanning op, wat zich in het volgende uit:

  1. Gevoel tekort te schieten, niet de gewenste kwaliteit kunnen leveren
  2. Slecht voor zichzelf zorgen met gezondheidsklachten en verzuim als gevolg
  3. Geen of onhandige keuzes maken waardoor de situatie in stand blijft of verergert

Spanningsveld

We signaleren daarnaast binnen bedrijven een spanningsveld tussen de huidige situatie en gewenste situatie. Zowel medewerkers als leidinggevenden komen onvoldoende tot hun recht en kwaliteiten worden onvoldoende benut. Dat kan gaan om een leidinggevende die geen oog heeft voor wat medewerkers nodig hebben, slechte communicatie, onduidelijke verwachtingen en niet of verkeerd aanspreken van medewerkers op hun gedrag.

Geen synergie

Maar het gaat ook om medewerkers die alles te goed willen doen, of die denken: het zal mijn tijd wel duren. En: ik doe het al vijfentwintig jaar zo, het is al die tijd goed gegaan, waarom zou ik veranderen? Het gevolg is dat de organisatie niet de kwaliteit levert die haalbaar is. Gezondheidsklachten en verzuim steken de kop op, frustraties en conflicten ontstaan, slechte samenwerking, schuld afschuiven, etc.

Veel gaat mis doordat mensen onvoldoende bewust zijn van wat ze willen, kunnen, durven en doen en door onzorgvuldig met elkaar communiceren. Kortom er is geen synergie.

Hart, hoofd en handen

Wij maken door onze (loopbaan)coaching en trainingen mensen bewust van wie ze zijn (hart), wat ze kunnen (hoofd) en wat ze doen (handen). We gebruiken allerlei methodieken en theorieën maar vooral onszelf als spiegel voor de ander.

Succes

Slachtoffers worden daders die zich bewust zijn van wat ze voelen, willen, kunnen en doen. We leren mensen keuzes te maken en duidelijk te zijn. Hierdoor verbetert de communicatie en worden mensen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en behoeften. We leren mensen daarnaast de verantwoordelijkheid voor het gedrag van de ander bij de ander te laten.

Het resultaat is dat mensen zich vrijer voelen, de motivatie en het plezier in het werk en leven toeneemt, samenwerking en relaties verbeteren en er ruimte voor nieuwe dingen ontstaat. Kortom: succes in leven en werk.

 

 Dit zeggen klanten over ons