Waarnemen en concluderen

Lees het onderstaande verhaaltje aandachtig door. Beantwoord daarna de onderstaande vragen. Lees bij de beantwoording zonodig het verhaaltje of stukken daarvan opnieuw door.

Verhaaltje:
Een ondernemer heeft nauwelijks het licht in de winkel uitgedaan of er verschijnt een man die geld vraagt. De eigenaar opent de kassa. De inhoud van de kassa wordt eruit gehaald en de man snelt weg. Er wordt onmiddellijk iemand van de politie gewaarschuwd.

1. Er verschijnt een man zodra de eigenaar het licht in de winkel heeft uitgedaan.2. De dief is een man3. De winkeleigenaar haalt de inhoud uit de kassa weg en rent weg4. Iemand opent de kassa5. Nadat de man die het geld vraagt de inhoud van de kassa eruit gehaald heeft, rent hij weg6. De kassa bevat geld, maar het verhaaltje zegt niet hoeveel7. De dief vraagt geld van de eigenaar8. In het verhaaltje gaat het om maar drie mensen: De winkeleigenaar, de man die het geld vraagt en iemand van de politie9. De volgende elementen komen in het verhaaltje voor: Iemand vraagt geld, er wordt een kassa geopend, de inhoud wordt eruit gehaald, een man vlucht de winkel uit.