Relatiecoaching

Coaching ConFront Coaching en TrainingLoopbaanbegeleiding ConFront Coaching en TrainingOutplacement Confront

 

Het lijkt soms zo mooi

Maak je je zorgen over je relatie? Geeft je relatie je onvoldoende bevrediging? Denk je wel eens over scheiden of ben je bang dat je partner scheiden wil? Als dat zo is, leef ik met je mee. In iedere relatie komen moeilijke tot zeer moeilijke perioden voor. Echt niemand blijft daarvan verschoond. Ook niet als het soms bij anderen zo mooi lijkt.

 

Is het bij jou/jullie ook zo dat:

 

Je steeds dezelfde ruzies hebt?

Je je niet meer echt verbonden voelt met de ander?

Je beiden je energie bent kwijt geraakt?

Je misschien af en toe al aan scheiden denkt, maar dat toch liever niet wil?

Je bent ergens toch nog gek op de ander,
                  maar het samen leuk hebben lukt steeds minder goed

Je voelt je soms eenzaam met zijn tweeën

De seks is ook niet meer is wat het was

 

Intimiteit in een relatie is iets wat de meeste mensen belangrijk vinden in hun relatie. Intimiteit is ook een voorwaarde voor een goede partnerrelatie. Intimiteit heeft alles maar dan ook alles met vertrouwen te maken. Het is een soort graadmeter voor het vertrouwen in de relatie. Intimiteit en vertrouwen gaan hand in hand. Is er geen vertrouwen dan is er ook geen intimiteit. Echte intimiteit is ook niet hetzelfde als het hebben van seks. Intimiteit gaat voorbij de seks, maar is voor veel vrouwen wel voorwaarde voor het hebben van seks. Bij mannen werkt dat juist vaak andersom. Zij ervaren intimiteit na het hebben van seks. In die zin is er uiteraard wel een relatie met seks.

Vertrouwen

In het begin van je relatie toen je nog vlinders in je buik had van verliefdheid, was er volop vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, in een gezamenlijke toekomst, in een gezamenlijk leven. En in de loop van je gezamenlijke leven brokkelt er langzamerhand steeds een stukje van dat vertrouwen af.

Afsluiten en aannames

Dat komt doordat de onderlinge (menings)verschillen over de dingen die je eerst zo leuk vond aan de ander steeds een klein stukje van dat vertrouwen afsnoepen. Net zolang totdat er op een gegeven moment zo weinig over is, dat de intimiteit gelijktijdig is verdwenen. Je sluit je langzamerhand af voor elkaar, communiceert steeds minder en neemt steeds meer aan dat je wel weet wat de ander denkt, voelt en wil. En controleren of al die aannames kloppen doe je ook al lang niet meer. Het resultaat is een stuk onverschilligheid wat vaak samen gaat met het bouwen van muurtjes om je hart. Je bent lang geleden uit contact gegaan met elkaar en leeft feitelijk beiden voor jezelf in de relatie.

Emotionele afstand

Als je de intimiteit in je relatie wil verbeteren is het nodig het echte contact met elkaar te herstellen. Als je hier beide open voor staat kan er snel een ommekeer in de relatie ontstaan. Toch hebben de meeste langdurige relaties allemaal te maken met een soort sleur, waardoor ook een bepaalde mate van emotionele afstand kan ontstaan. Herken je bv. de volgende zinnen?

Geen uitweg

Als je je afsluit voor je partner en je partner voor jou, dan blokkeert dat jullie beider groeiproces in de relatie. Je blokkeert je gevoel en de daarmee gepaard gaande emoties zorgen ervoor dat je verhardt en cynisch wordt. Er treedt een soort gelatenheid, een bepaalde moedeloosheid op. En soms heb je het idee dat je al zo vaak geprobeerd hebt de situatie te veranderen, dat je ook geen uitweg meer ziet.

Onveranderbaar

En dan kom je op een gevaarlijk punt. Je begint de situatie als onveranderbaar en blijvend te zien. En daar kom je vast te zitten. Als je de overtuiging hebt dat je het probleem niet meer kunt veranderen, dan zul je ook steeds bewijzen zoeken en vinden die ervoor zorgen dat je je eigen gelijk bewijst. Je eigen gelijk, waarmee je je geluk in de weg staat.

Beter luisteren 

Een van de eerste en allerbelangrijkste stappen die je in deze situatie kunt zetten is het beter leren luisteren naar elkaar. Weer luisteren zoals je deed toen je je partner net leerde kennen. Toen je echt alles van hem of haar wilde weten. Je vroeg naar alles wat hij of zij dacht, voelde en deed. Het gevolg er van was dat je partner zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelde. En dat contact, die verbinding is een eerste stap op het pad van hernieuwde intimiteit. 

Nagel aan je doodskist

Wat je eerst zo leuk vond aan de ander is nu de nagel aan je doodskist. Zijn aanvankelijke rust vind je nu saai. Haar spontaniteit is voor hem nu chaos.  Wat het ook is of was wat je eerst zo aansprak, het lijkt wel alsof het je steeds meer gaat irriteren. En hoewel je samen bent, kan de eenzaamheid soms des te groter zijn. Beiden breng je de hele avond achter de tv of de computer door. Of er zijn externe aanleidingen voor spanning die je op de een of andere manier maar niet met elkaar lijkt te kunnen delen. Als een van beiden bijvoorbeeld zijn werk kwijt raakt, zorgt dat vaak voor flinke spanningen. Of als er gezondheidsproblemen zijn. Of een van beiden draagt te veel zorg of verantwoordelijkheid. De gelijkwaardigheid is, als die er al was, verdwenen en de irritaties lopen steeds hoger op. Wat het ook is, het hoeft niet zo te zijn.

Zo kan het ook:

Als je samen (of een van beiden) bereid bent in een groeiproces te stappen kan je relatie hechter dan ooit worden. Wanneer je dat groeiproces (liefst samen) doorloopt dan ga je ontdekken dat wat er daarvoor terug komt zo sterk is dat je dat never niet meer op wilt geven. Je gaat oude rommel die je eerder in je leven hebt opgedaan opruimen, waardoor er veel meer rust, ruimte en energie komt. 

Je voelt je weer verbonden met jezelf en met de ander

Je hebt weer plezier met elkaar. 

Je luistert naar elkaar, ziet elkaar en accepteert elkaar in wie je echt bent.

De liefde stroomt weer en je voelt je weer vrij bij elkaar.

Je bent beiden in staat anders om te gaan met de eerst onoverbrugbaar
                    lijkende verschillen tussen jullie

Zinloze ruzies verdwijnen

In plaats van oude patronen te herhalen, los je problemen simpel en snel op

Je begrenst op tijd wanneer dat nodig is

 

Weer blij met elkaar

Een goede relatie maakt een groot deel van je levensgeluk uit. Graag wil ik je daarbij ondersteunen, met al mijn kennis en ervaring. Daarom bied ik je het programma: 'Red je relatie' aan.

In dit programma ga je aan de slag met:

Helder krijgen hoe de relatie die jij wilt er uit ziet

Wat je belemmert om die relatie ook echt te hebben

Inspiratie en energie krijgen om je huidige relatie te verbeteren

Vergroten van de wederzijdse acceptatie, vriendschap en genegenheid

Wat te doen om er voor te zorgen dat je relatie een levenslang avontuur
                    wordt waar jullie beiden van genieten

Vinden van een gemeenschappelijk doel en interesses

Vergroten van de intimiteit en het verlangen naar elkaar

Anderen over:

We waren op het punt, dat het ‘een paar minuten voor twaalf’ was in onze relatie. Hoe nu verder? We kunnen nu, voor elkaar, meer begrip opbrengen. Nemen ook meer tijd voor elkaar. We zijn relaxter en er is minder spanning tussen ons.

  

Door meer inzicht in mezelf, bewustwording van hoe je dingen zelf kunt veranderen en sturen heb ik veel meer energie gekregen om de dingen te doen die ik wil doen en jawel “moet” doen. Samen zijn we bewuster waarom je reageert zoals je dat doet en spreken we weer duidelijke taal.

 

Niet meer afwachten tot een ander iets verandert, als ik iets wil moet ik het zelf ook doen. Spreken over ik ipv je heeft mij heel erg geholpen in mijn eigen verantwoordelijkheid nemen op mijn werk en thuis. Anders luisteren naar de kinderen en mijn man. 

 

Stond stil en had het idee dat wij achteruit gingen. Ik sta er nu weer positiever in. Door meer te praten ervaar ik veel minder teleurstellingen.

 

Ik voel bij mijn vrouw meer bewustwording op het financiële vlak waardoor ik mij prettiger voel. We hebben een vaste “vergaderavond” wat zorgt voor een betere communicatie. We hebben al enkele avonden/dagen gepland voor ons samen

 

Ik ben blij dat we dit hebben gedaan. Het heeft mij enorm geholpen.

 

Je relatie redden?

Zoals je misschien al wel hebt ontdekt is het niet perse noodzakelijk dat je beiden komt. Ook als een van beide partners het inititatief neemt kan er veel veranderen in de relatie. Ja, natuurlijk is het uiteraard wel makkelijker en werkt soms sneller als je samen komt, maar is dus niet perse nodig. Je kunt de ander niet veranderen, maar als jij jouw patronen doorbreekt, dan gaat de ander vrijwel altijd mee in de verandering. En als je beiden een echte eerlijke intentie hebt het beter te maken is het echt mogelijk om het tij te keren. Er kan veel veranderen als je beiden bereid bent om naar jezelf en je conditionering te kijken. En bereid bent om te doen wat nodig is om het beter te maken. De relatiecoaching is vooral praktisch en op het hier en nu en je toekomst gericht. Opdat je zo snel mogelijk weer energie, liefde en verbinding in je relatie ervaart.

Als je het programma wilt volgen, kun je me hierover mailen. Geef dan ook antwoord op de volgende vragen:

Investering

De investering voor dit traject bedraagt € 2.000,00 inclusief BTW per koppel. Betalen in termijnen is bespreekbaar. We spreken aan het begin af wat je met deze begeleiding bereikt wilt hebben. Het aantal afspraken ligt niet van te voren vast. Als de afgesproken doelen zijn bereikt, raakt als vanzelf de gespreksstof op en gaan we richting afronding van het traject. De meeste trajecten bestaan uit tussen de zeven en de vijftien gesprekken. Maar uitzonderingen daarop zijn mogelijk.

Wanneer je reageert neem ik binnen 48 uur contact met je op voor het maken van een afspraak. Wacht niet langer en meld je nu aan voor het programma:

Red je relatie