Waarom een extern outplacementtraject?

Sommige organisaties hebben een loopbaanadviseur in dienst die de medewerkers kan helpen waar nodig een andere baan te vinden. Dit heeft het voordeel dat de adviseur meestal goed zicht heeft op wat er in de organisatie aan (on)mogelijkheden zijn. Vaak is de adviseur echter geen specialist en kost het hem of haar (te) veel tijd en kan er ook rolverwarring ontstaan.

Objectiviteit en onafhankelijkheid

Een externe outplacementadviseur of loopbaanbegeleider heeft meestal meer ervaring en is meer gespecialiseerd in het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe werkkring. Objectiviteit en onafhankelijkheid zijn in deze situatie ook meer gewaarborgd. Dit laatste is vooral belangrijk als de verhoudingen met de werkgever verstoord zijn. De externe outplacementadviseur zal door zijn of haar frisse blik ook (on)mogelijkheden kunnen zien die vaak over het hoofd worden gezien doordat mensen geneigd zijn binnen hun eigen kaders te blijven denken.

Maak in ieder geval altijd goede afspraken over: