Assessment TTSI voorheen MDI

Wat doen mensen en hoe doen ze het?

TSI Trimetrix (TTI Success Insights Benelux) is de nieuwe naam voor het oude MDI assessmentonderzoek en een simpel maar heel precies instrument dat organisatiebreed en op alle niveau's kan worden ingezet om de 'softskills' van medewerkers in kaart te brengen. Inclusief feedback vervangt TriMetrix voor een groot deel het klassieke assessment. TSI Trimetrix is in die zin uniek, omdat zij gebruikers in staat stelt om talenten, gedrag en drijfveren te objectiveren. Hierdoor wordt de 'ruis' of de vooringenomenheid die vaak bij standaardtrajecten plaatsvindt weggenomen. De uitkomst is daarmee vrij van beïnvloeding door de afnemer van het onderzoek.

Is er een match of niet?

Het TSI Trimetrix assessmentonderzoek levert informatie op over de reden waarom die ene medewerker beter of juist minder goed bij een bepaalde leidinggevende past. Het biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van de communicatie met je medewerkers. De do's en de don'ts worden klip en klaar voor onderzochte en omgeving.

Objectief antwoord

TSI en Trimetrix onderzoeken mogen alleen worden afgenomen door gecertificeerde TSI-Trimetrix consultants. Dus worstel je als ondernemer of werkgever met vragen als: Hoe kan ik beter omgaan met mijn medewerkers? Waarom lig ik steeds overhoop met die ene medewerker of collega? Ben ik geschikt als ondernemer? Wat is een geschikte volgende loopbaanstap? Is de sollicitant geschikt voor de aangeboden functie? Op al deze vragen biedt een TSI trimetrix onderzoek een objectief antwoord.

Het TSI Trimetrix talenten profiel brengt de softskills (gedrag, drijfveren en talenten) op een objectieve manier in kaart.

De TSI-gedragsanalyse assessment

De TSI-gedragsanalyse assessment brengt gedrag van mensen in kaart. Binnen een half uur is er een objectieve, betrouwbare ‘gebruiksaanwijzing’ beschikbaar. De analyse geeft inzicht in gedragseigenschappen, motivatie, de manier van communiceren, de ideale werkplek, de aandachtspunten en doorgroeimogelijkheden.

TSI helpt mensen succesvoller te zijn in hun werk. Daarnaast is dit instrument bij uitstek geschikt om te gebruiken bij het nemen van selectiebeslissingen.

Een TSI-Werkomgevingprofiel

Een TSI-Werkomgevingprofiel brengt het gedrag dat organisaties in bepaalde functies van medewerkers verwacht in kaart. Rekening houdend met bedrijfsspecifieke elementen, zoals de cultuur van de organisatie, de collega’s waarmee moet worden samengewerkt en de klanten die bediend worden, stelt de werkgever een profiel op van gedragingen die nodig zijn om de betreffende functie optimaal te kunnen uitvoeren.

Met een TSI-Werkomgevingprofiel weten medewerkers beter wat er van hen wordt verwacht. En de organisatie weet waar ze op moet letten bij het aansturen van haar medewerkers of bij het aannemen van nieuw personeel.

Het TSI-WinProfiel

Het TSI-WinProfiel geeft inzicht in de drijfveren van mensen. In wat wezenlijk belangrijk voor hen is. Hierdoor kan worden bepaald of iemand zich in een bepaalde organisatie en in een bepaalde functie ‘senang’ zal voelen en niet teveel concessies hoeft te doen aan de eigen normen- en waardenpatronen om goed te kunnen functioneren.

 

Pieter over Trimetrix

Ik werkte als een adviseur in een verkokerde en soms besluitarme organisatie. Ik kende mijn gedrag (uit een eerder TSI onderzoek), maar drijfveren en talenten niet. Ik had een onderbuikgevoel bij waar ben ik goed in? Wat drijft mij? Wat wil ik gaan doen? Waar krijg ik energie van en waarvoor ben ik hier op aarde? Wat zijn mijn talenten? Ik had het gevoel dat mijn gedrag in mijn huidige functie wel paste, maar toch voelde het op de een of andere manier onbevredigend.

Puzzelstukjes

Na het TSI Trimetrix-assessment vielen voor mij de puzzelstukjes in elkaar. Ik voelde me voordien onrustig, zoekend, moedeloos en zat in een vicieuze cirkel. Ik kon op de een of andere manier niet in beweging komen. Aanleiding was de besluiteloosheid in de organisatie, rond het vakgebied waarin ik actief ben.

Niet te manipuleren

De organisatie die het niet voor elkaar krijgt om dingen concreet te maken en tot uitvoering te brengen. En dat heb ik juist wel nodig. Concreet. Besluit iets, geef me mandaat en gaan met die banaan. Ik was zo klaar met de situatie, dat ik alleen maar iets wilde gaan doen wat echt bij me paste. Dit onderzoek is niet te manipuleren. Dat wist ik van anderen. Het klopt ook, het is valide. Ik krijg nu weer energie. Het invullen van het onderzoek was makkelijk en snel, gebruikersvriendelijk en goed te doen.

Rust en duidelijkheid

Nu, na het onderzoek heb ik rust, duidelijkheid, zelfwaardering en strijdvaardigheid in me. Ik ben (weer) overtuigd van mezelf. Ik weet wat me te doen staat en heb weer energie. Ik kan nu beter, makkelijker bij mijn gevoel komen en mezelf de vraag stellen: Wat doet dit met mij? Wat gebeurt er met mij?

Gelukkig

Ik ben een gelukkige Pieter, met veel levensvreugde. Zowel zakelijk als privé. Ik voeg weer iets toe. En dat is voor mij belangrijk. Het leveren van waarde. Ik heb het idee dat ik iets kan toevoegen aan de organisatie. Ik ben van een adviserende naar een leidinggevende functie gegaan met mandaat en een opdracht.

De juiste man op de juiste plek

Ik raad andere mensen, organisaties het TSI-trimetrix onderzoek aan omdat het volgens mij goed is om een nulmeting te hebben van een medewerker, om de tevredenheid van het individu te vergroten en de toegevoegde waarde voor de organisatie te optimaliseren. Op deze manier zet je juiste man op de juiste plek, waardoor je een schitterende organisatie creëert.

Flexibeler organisatie

Als organisatie weet je hierdoor wat je medewerkerkapitaal kan en wat er nog meer uit te halen is. Daardoor kun je de organisatie schaalbaar en flexibeler maken. Je weet hierdoor hoe de organisatie in elkaar zit en de mensen krijgen dan kansen om in het verandertraject mee te gaan. Meer uitgaan van de mensen en de talenten waardoor je beter kunt inspelen op omgevingfactoren.
Pieter Oegema, Interim-manager bij de provincie Fryslân.

Ook een TSI assessment-onderzoek doen of laten afnemen?

Bel 058-266 33 49 of mail nu voor het maken van een afspraak.

Bezoekadres: Zuidvliet 292A in Leeuwarden, Friesland.