Ho Opono Pono: Vrede in jezelf en met elkaar

Geplaatst op dinsdag 2 november 2021 door Nelly de Jong

Veel van de spanning die we in onszelf ervaren is in ons systeem terechtgekomen in en door onze relatie met andere mensen. Door de boodschappen die ze ons gaven en door wat ze deden. Door hun gedrag. Zowel die boodschappen als de acties van anderen geven we (meestal volkomen onbewust) een bepaalde betekenis. En het is in het geven van die betekenis dat we uiteindelijk onszelf pijn doen. Want afgezien van iemand die je fysiek pijn doet, hoeven de acties en woorden van anderen je geen pijn te doen. Tot het moment dat je (dus meestal volledig onbewust) besluit dat het je pijn doet. Daarom kan een conflict ook alleen maar ontstaan als beide partijen een negatieve betekenis geven aan de woorden en acties van de ander.

Slachtoffer van je programma's

En zolang je je niet bewust bent van het feit dat je daar zelf ook iets in doet, zul je slachtoffer zijn van je programmering. Van datgene wat ooit in je systeem is gekomen als gevolg van de woorden en acties van je ouders en/of andere opvoeders. Want die bepalen uiteindelijk je blauwdruk. En die blauwdruk, waarin je automatische programma’s liggen opgeslagen, bepalen uiteindelijk weer hoe je in de rest van je leven zult reageren op wat er in je uiterlijke werkelijkheid gebeurt.

Als ik mezelf accepteer, bevrijd ik mezelf van de last dat de ander mij moet accepteren

Wat als het niet waar is?

En die programma’s zorgen er ook voor dat dat je zelf voor een belangrijk deel die woorden en acties van anderen over jezelf afroept. Misschien is een voorbeeld nu even handig om er wat meer beeld bij te krijgen. Stel je wordt uitgescholden voor iets heel lelijks, waarvan jij heel goed weet dat het niet waar is wat de ander zegt, hoezo zou je je daar iets van moeten aantrekken? Om het voorbeeld in een ander daglicht te zetten: Stel je hebt een effen gele broek aan en iemand zegt tegen je: Wat heb jij een afschuwelijke rode bloemetjesbroek aan! Ga je je daar dan druk om maken? Hoogstwaarschijnlijk niet. Je zult je hooguit afvragen wat de reden is dat die ander jouw effen gele broek als een rode bloemetjesbroek ziet en daar wellicht naar vragen toch?

Goed en fout

Maar datzelfde mechanisme gebruiken we niet als iemand iets anders lelijks tegen ons zegt. Als je bv. te horen krijgt dat je dom bent, of lelijk, of traag, of een stille of een klepgeit. Dat we dat niet doen heeft met meerdere factoren te maken. Ten eerste zijn we geprogrammeerd in het feit dat we de werkelijkheid opdelen in goed en fout. En dat goed en fout is waar we onze eigen pijn creëren. Want als we goed en fout loslaten en naar de werkelijkheid leren kijken door de bril van ervaringen die niet goed of fout zijn, maar die wellicht plezierig of minder plezierig zijn, dan hoeven we een ander maar ook onszelf niet te oordelen of te veroordelen. Het resultaat is dan dat we iets anders gaan ervaren. En de werkelijkheid over het algemeen als plezieriger en prettiger ervaren. Meer over leren loslaten lees je in het artikel: Hoe kun je leren loslaten?

Wat is de boodschap?

Een ander mechanisme wat een rol speelt is dat we in dat aannemen van de projecties van iemand anders, oftewel als iemand iets lelijks zegt en wij betrekken het op onszelf, dan zegt dat iets over ons. Namelijk dat er in ons iets zit, dat kennelijk gevoelig is voor het oordeel van iemand anders over ons. En dat is iets dat het onderzoeken waard is. In plaats van direct met de vinger naar de ander te wijzen, want die is fout, kun je ook kijken wat het is wat maakt dat het jou raakt. En onderzoeken wat dat jou over jezelf te vertellen heeft.

Nee, dat is niet zo

De kans is aanwezig dat als je dit leest, je denken nu in verzet komt. Want je denken is het echt niet eens met wat ik hierover zeg. Want je denken vaart wel bij al die oordelen en al dat goed en fout denken. Je denken ontleent er zo ongeveer zijn bestaansrecht aan. Je denken, je ego wil geen plaats maken en ruimte geven voor iets anders. Daarom zal ze je proberen te bombarderen met allemaal gedachten waarom dit niet waar en niet goed kan zijn. En waarom het niet zal werken. Herkenbaar?

Ik ben niet de creatie van mijn omstandigheid. Mijn omstandigheden zijn mijn creatie.

Je bent je denken niet

Maar je denken is maar een zeer beperkt deel van wie jij bent. Je bent veel meer dan alleen je denken. Sterker nog je bent niet eens je denken. Je hebt namelijk gedachten, maar je bent ze niet. Je hebt ook gevoelens. Maar je bent ook niet gevoelens. Je speelt allerlei rollen in je leven en daar identificeert je denken zich maar weer al te graag mee. Vraag iemand maar eens wie ben je? De kans is zeer groot dat je vooral te horen krijgt welke rollen iemand speelt in het spel dat leven heet. Maar je bent niet de rollen die je speelt in dit leven. Wie je wel bent is de waarnemer, het bewustzijn. Degene die kan zien dat je die gedachten hebt. Die kan waarnemen dat je gevoelens hebt. Die kan waarnemen dat je die rollen speelt. De stille observator die je tegenkomt als je uit je denken stapt en met je aandacht in het hier en nu aanwezig bent. De rest zijn voor een groot deel+ je aangeleerde programma’s.

Aangeleerde filters

Onze onbewust aangeleerde programma’s die in onze vroege jeugd onze blauwdruk creëren, zorgen ervoor dat we de dingen die we doen op een bepaalde manier doen. Dat we denken zoals we denken. Dat we overtuigingen hebben die maken dat we ons voelen zoals we ons voelen. En die ervoor zorgen dat we ervaren wat we ervaren. En dat we de betekenis geven aan wat we ervaren in onze werkelijkheid zoals we dat doen. Die onbewuste programma’s zorgen ervoor dat we een gele broek als een rode bloemetjesbroek zien. Dat we niet meer in staat zijn de werkelijkheid onvervormd waar te nemen. Maar alleen nog maar kunnen kijken via onze aangeleerde filters.

Mijn omstandigheden zijn niet bepalend voor mijn leven. Ze weerspiegelen slechts mijn tot nu toe gekozen imago

Spiegel

Nu is ook daar op zichzelf weer helemaal niks mis mee. Want het is nu eenmaal zoals onze werkelijkheid werkt. Alleen wat het voor nogal wat mensen soms een beetje lastig maakt is dat we dus ervaringen hebben die ons ‘pijn’ doen. En die ervaringen willen we eigenlijk niet ervaren in onze werkelijkheid. En toch creëren we die ervaringen soms keer op keer opnieuw. Zonder dat we in de gaten hebben wat ons eigen aandeel erin is. Terwijl de werkelijkheid niets meer is dan een spiegel van wie wij zijn. Wie we als individu zijn, maar ook wie we als collectief zijn.

Bewustzijn ontwikkelen

Daarmee wil ik ook meteen duidelijk maken dat je absoluut zelf je werkelijkheid creëert, maar dat doe je niet alleen. Anderen creëren met je mee. En dat kan de gewenste uitkomst anders maken dan je wellicht wilde. Dus het is niet een kwestie van een toverstaf en simsalabim, maar veel meer een proces van bewustwording, bewust zijn en bewuste keuzes maken. Je eigen onbewuste programma’s leren kennen en de onbewuste ondermijnende overtuigingen omzetten in versterkende overtuigingen die je gaan helpen om te bereiken wat je bereiken of zijn wilt in dit leven.

Ondermijnt mijn gevoel mij of ondermijn ik mijn gevoel?

Invloed op wat er is

Beweer ik hiermee dat alles maakbaar is? Nee, dat zou te kort door de bocht zijn. Maar wel heb je een grote mate van invloed op wat er in je werkelijkheid is door de betekenis die je geeft aan wat er in je werkelijkheid is en door de keuzes die je bewust of onbewust maakt. Je hoeft in de meeste gevallen geen slachtoffer van je omstandigheden te zijn. Het lastige is alleen dat je pas uit dat ‘frame’ kunt stappen als er meer informatie aan je programmering wordt toegevoegd. Want zolang je niet weet hoe dat werkt, zul je inderdaad ‘slachtoffer’ kunnen zijn. Daarom ook is het vergroten van je bewustzijn essentieel om het voor jezelf ‘beter’ te maken.

Loslaten oude patronen 

Je bewust worden van je programmering is dan belangrijk, net als het maken van andere keuzes. Nu is er een techniek, en er zijn er veel meer (onder andere Emotional Freedom Technique EFT) maar deze keer bespreek ik deze ene die je kan helpen met het loslaten van oude ongewenste patronen en die je kan helpen met het creëren van meer verbinding en harmonie in de relatie met jezelf en in relatie met anderen.

Emotional Freedom Technique EFT

Meer keuze 

Als je je werkelijk bewust bent van het gegeven dat je zelf grotendeels je eigen werkelijkheid creëert, dan krijg je meer keuzemogelijkheden en hoef je je niet langer slachtoffer van je omstandigheden te voelen. Dat is overigens niet iets dat je met een vingerknip voor elkaar krijgt. Want het vraagt dat je je eigen leven actief onderzoekt en daar verantwoordelijkheid voor gaat nemen. Dat je zelf gaat bepalen welke koers je wilt gaan varen. En een van de keuzes die je dan hebt is het gebruik maken van deze techniek.

Vrede in jezelf

Door gebruik te maken van deze techniek draag je bij aan het creëren van vrede in jezelf en tegelijkertijd draag je bij aan de wereldvrede. Want veel van de spanning en strijd die er in onze werkelijkheid is, is een gevolg van onwetendheid over hoe onze werkelijkheid in elkaar steekt. Zolang je geen bewustzijn hebt over hoe je je werkelijkheid creëert en hoe je blijft leven in de werkelijkheid van het denken, van je ego, zolang zul je leven in de werkelijkheid van twee. Van goed en van fout. En zolang er goed en fout is, is er strijd.

Voorbij de tegenstellingen van goed en fout kom ik thuis bij mezelf

Stoppen met polariseren

Ja-maar hoor ik je al zeggen, er zijn toch mensen die vreselijke dingen doen? Ja dat klopt. Die zijn er. En ik wil zeker niet beweren dat je dat zou moeten aanmoedigen. Maar zolang we mensen die vreselijke dingen doen blijven veroordelen en negatieve energie erin steken, dan blijven we zelf ook energie steken in iets dat niet werkt. Ook niet voor ons. Want we bereiken er niet mee dat de werkelijkheid plezieriger wordt. Want ook die mensen zijn ergens in hun vroege jeugd op een bepaalde manier geprogrammeerd en van daaruit doen de meeste ook gewoon wat zij hebben meegekregen. Dat is ook weer niet goed of fout. Het is wat het is. Doet het in bepaalde situaties pijn? Ja absoluut. En moeten we daar als collectief niet iets aan doen? Ja absoluut. En hoe bizar het misschien ook klinkt en lijkt, deze techniek draagt daaraan bij. Maar wat we gewend zijn te doen en wat we al eeuwenlang doen is polariseren. Waardoor het voor degenen die iets anders hebben aangeleerd gekregen dan wij, alleen maar lastiger wordt om uit hun patroon te stappen.

Wat is het precies dat je raakt?

Maar we hoeven het niet zo groot te maken als dit. We maken allemaal ervaringen in ons leven mee, waarbij we in eerste instantie de neiging hebben om naar de ander te wijzen. Als je op de snelweg rijdt en iemand ‘snijdt’ je of geeft geen richting aan bij het veranderen van rijstrook, dan is de kans groot dat je vanuit je overlevingsmechanisme en de angst die dat met zich meebrengt op zijn minst geïrriteerd zult reageren op wat de ander deed. Maar als je anders leert kijken, dan heb je op dat moment misschien een gelegenheid om iets op te ruimen in jouw werkelijkheid. Want wees eens eerlijk: Heb jij echt helemaal nooit een keer (bedoeld of onbedoeld) een ander gesneden? Dan is de vraag ook legitiem om jezelf te stellen: Wat maakt dat ik hierdoor zo ‘geraakt’ ben? Wat vertelt me dat over mezelf? Misschien is de boodschap dan wel dat je jezelf toen je dat een keer gebeurde ook op de kop gaf en je jezelf veroordeelde. En is de daaruit volgende boodschap dat je misschien wat meer mededogen met jezelf en met anderen mag hebben. En heeft deze ervaring je dat geleerd. 

mededogen werkt

Ho Opono Pono

De techniek die ik in dit artikel met je wil delen is Ho Opono Pono. Wat deze Hawaaiaanse vergevingstechniek doet is door middel van het gebruik maken van vier simpele zinnetjes. Je zou haast kunnen zeggen vier affirmaties, door die herhalend voor jezelf op te zeggen, verander je iets in je werkelijkheid op twee niveaus. Op het niveau van de energie en op het niveau van je conditionering. Degene die Ho Opono Pono naar een groter publiek heeft gebracht is de Hew Len. Hew was ooit directeur van een gevangenis op Hawaii. En met deze techniek heeft hij het criminaliteitspercentage in die gevangenis met driekwart doen afnemen. Alleen maar door het voor zichzelf in gedachten herhalen van die vier zinnetjes.

Wat zijn dan die vier zinnetjes?

  1. Het spijt me
  2. Vergeef me
  3. Ik houd van je
  4. Ik dank je

Ho Opono Pono: Het spijt me, vergeef me, ik houd van je en ik dank je

Ad 1 Het spijt me

Het spijt me gaat over het nemen van de eerder in dit artikel genoemde verantwoordelijkheid. Door te benoemen dat het je spijt dat je deze werkelijkheid die er nu is hebt gecreëerd, neem je de verantwoordelijkheid en geef je tegelijkertijd aan, dat dit niet was wat je bewust wilde creëren. Het spijt me zeg je zowel tegen jezelf als tegen de ander. Als ik het heb over de ander, dan betekent dat niet per se dat je dat ook letterlijk tegen de ander hoeft te zeggen. Het is meer de intentie die je neerzet in de energie. Je zegt ermee: Het spijt me dat ik dit heb gecreëerd. De kans is aanwezig dat je je verzet tegen wat je hier leest. Omdat je bv. iets ervaren hebt waarvan je denken zeker weet dat jij er niets aan hebt kunnen doen. En dat begrijp ik. En zo mag je gerust van mij naar de werkelijkheid blijven kijken. Het resultaat zal alleen wel zijn, dat je ‘slachtoffer’ blijft van je uiterlijke omstandigheden. Omdat je je niet realiseert dat die uiterlijke omstandigheden een weerspiegeling zijn van wat er in je gebeurt. En hoe zeker je (denken) het ook denkt te weten, we weten nu eenmaal niet alles wat er op onbewust niveau in ons gebeurt. We kunnen ons wel stukje bij beetje meer bewust worden van die onbewuste processen, maar dat is geen kwestie van even op een knop drukken en dan is het klaar. En wat ik er ook nog over wil zeggen is: Wat heb je te verliezen om het gewoon eens te doen en te kijken wat het je oplevert? Het zou je zomaar kunnen verbazen wat er kan gebeuren. 

Ad 2 Vergeef me

Vergeef me, zeg je omdat je wilt dat datgene wat jij mee hebt gecreëerd niet was wat je bewust wilde creëren. Dat vragen om vergeving is niet alleen de ander om vergeving vragen, maar het is ook jezelf vergeven voor het feit dat jij gecreëerd hebt wat je hebt gecreëerd. Ook hier geldt weer, je hoeft niet fysiek letterlijk en mondeling vergeving aan de ander te vragen. De intentie is voldoende. Dus door het in gedachten te benoemen verander je de situatie en wat er daarna komt al.

Ik houd van mezelf en ik accepteer mezelf precies zoals ik ben

Ad 3 Ik houd van je

Ook de woorden Ik houd van je, zijn zowel voor jezelf als voor de ander bedoeld. Waarom de woorden Ik houd van je? Omdat op het hoogste niveau, het niveau van de niet verdichte energie (verdichte energie staat voor onze materiele werkelijkheid) alles met alles verbonden is. En dan betekent het dus ook dat als ik een ander pijn doe, ik uiteindelijk mezelf pijn doe. Daarom zou het ook niet nodig hoeven zijn om zoals we nu in onze werkelijkheid kennen, allerlei zaken in regels en wetten vast te leggen. Want als we ons ten diepste bewust zijn hoe verbonden we met elkaar zijn, dan zouden we nooit zo gemakkelijk uit onszelf iets doen wat de ander zou kunnen schaden. En al helemaal niet bewust. Vanuit de onbewust aangeleerde programma’s kan dat uiteraard nog steeds wel. Maar goed als je kunt houden van hetgeen je moeite hebt om te accepteren, dan haal je de angel, de geraaktheid, de trigger uit de situatie en jezelf vandaan. Want deze techniek gaat ook over het accepteren en liefhebben van die delen van jezelf die in je schaduw terecht zijn gekomen. Die delen die je niet in jezelf en de ander accepteert, maar die je wel bent. En andersom. Delen van jezelf die je wel bent, maar niet wilt zijn. Als je bv. graag de leiding neemt en dominante kenmerken vertoont (zoals ik, hahaha), dan kan het zijn dat je in je leven hebt meegekregen dat dat niet een mooie eigenschap is (vooral als het om vrouwen gaat). Dan ben je niet blij met dat deel van jezelf en ga je het veroordelen als anderen er wat van zeggen.  Met deze techniek vergeef je jezelf voor wie jij bent en breng je acceptatie van wie je bent in. En dat geeft veel rust en vrede in jezelf.

Ad 4 Ik dank je

De woorden Ik dank je, slaan op het dank zeggen voor de ervaring waarin je jezelf steeds beter leert kennen. Want hoe beter je jezelf kent en je jezelf accepteert des te gelukkiger je zult zijn en hoe beter je ook anderen kunt laten zijn wie ze zijn. En hoe meer je daardoor toevoegt aan de vrede in jezelf en tegelijkertijd aan de vrede in de wereld.

Ik vind innerlijke vrede op het moment dat ik anderen geen controle over mijn emoties meer geef

Helend

Ik gebruik deze techniek van tijd tot tijd in bepaalde situaties en ervaar hem als heel helend. En ervaar ook wonderlijke dingen die vervolgens in mijn werkelijkheid gebeuren. Een voorbeeld ervan: Ik heb woorden met mijn partner, wat voorheen nogal eens voorkwam omdat we behoorlijk verschillend zijn. Ik heb meermaals meegemaakt, dat wanneer ik vroeger zou gaan overtuigen de spanning alleen maar verder opliep. Als ik dan deze techniek gebruikte en in mezelf die vier zinnetjes steeds herhaalde, dan gebeurde er iets heel wonderlijks in de vorm van een handreiking die van mijn partner kwam, waardoor de verbinding hersteld werd. Hocus pocus? Misschien. Maar dat kan mij niet schelen. Voor mij telt het resultaat.

Innerlijke vrede

Doe ermee wat je wilt. En er niets mee doen is ook goed. Maar ik heb de behoefte om datgene wat ik ervaren heb dat werkt te delen met anderen. Om zo bij te dragen aan meer vrede in onszelf en met elkaar. Mede omdat in de tijd dat ik veel problemen met mezelf had ik erg behoefte had aan dit soort dingen en ze toen voor mij niet beschikbaar waren of in ieder geval niet op mijn pad kwamen. Ik hoop en gun jou met veel liefde een sneller en makkelijker pad naar innerlijke vrede.

Gratis E-book Liever Gelukkig met Mindfulness

Wil je verder lezen of nog meer weten over dit onderwerp?
Download dan nu gratis E-book Liever Gelukkig met Mindfulness

Liever Gelukkig met Mindfulness

Coaching?

Wil je ook leren moeiteloos te leven of je ondermijnende patronen aanpakken? Meld je dan nu aan voor individuele coaching. De gesprekken vinden naar keuze online plaats of in Heerenveen.

Coaching

Leuk of waardevol artikel?

Als je dit artikel waardevol vindt voor je zelfvertrouwen, balans of innerlijke rust help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan o.a. door middel van de social media knoppen. Ik vind het altijd fijn als je een reactie achterlaat met jouw tips en ervaringen.
Nelly de Jong

Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan vijfentwintig jaar met veel plezier. In de afgelopen jaren heb ik honderden mensen via coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Mijn specialisme is werkende moeders goed voor zichzelf te laten zorgen.

Meer over Nelly de Jong


« Effectiviteit: Fouten maken moet
Problemen laten bij wie ze horen »

Gratis E-book Liever Gelukkig met MindfulnessAl meer dan 10.000 keer gedownload

Misschien vind je dit ook leuk:

Meer relaties, Oefeningen, mindfulness en Emoties


Facebook-reacties op dit artikel

Website-reacties op dit artikel

Nelly op woensdag 3 november 2021 om 12:26
Je hoeft het niet persoonlijk te maken en er ook geen beelden bij te creeren. Het uitspreken van de woorden en de intentie is voldoende. Zelfs het uitspreken van de woorden is niet nodig. Ze in gedachten voor jezelf (zo lang en zo vaak je wilt) herhalen is voldoende. Het is inderdaad voldoende je te realiseren dat je op een bepaald niveau en manier onderdeel bent van het creeren van de situatie waar je in zit. En daar verantwoordelijkheid in nemen.

Marjolein op woensdag 3 november 2021 om 11:56
Hoi Nelly, dank je wel voor je reactie. Dit verduidelijkt zeker al en maakt het praktischer voor me.
Bij 'het spijt me' gaat het over dat ik mede de situatie heb gecreŽerd. Moet ik daarbij dan ook een rol zien waardoor ik die situatie heb helpen ontstaan? Moet ik dan op zoek naar mijn verantwoordelijkheid daarin? Of is het voldoende om te beseffen dat ik altijd een aandeel heb in elke situatie waarin ik me bevind, al is het soms misschien alleen als observator en als iemand die de situatie op een bepaalde manier interpreteert? Maar vooral dus of ik op zoek moet gaan naar mijn aandeel of dat ik dat gewoon open kan laten?

Nelly op woensdag 3 november 2021 om 11:49
Hai Marjolein,
Hoewel ik natuurlijk niet precies voor jou kan invullen wat het is waar jij last van hebt, zal ik toch een poging doen hoe je het zou kunnen zien. Misschien helpt je dat.
Het spijt me gaat dan over het feit dat je mee deze situatie hebt gecreeerd, samen met heel veel andere mensen. Dus gaat over jou en over mensen als collectief. Dat is een mogelijke invulling. Een andere zou kunnen zijn dat je je inderdaad richt tot degenen die op dit moment in machtsposities zitten. In ons geval in Nederland gaat dat dan inderdaad om De Jonge en Rutte. Of wellicht het OMT. Daar waar jij de meeste weerstand tegen voelt. Want daar ligt ook de grootste verlossing.
Vergeef me gaat dan ook over het vergeven van jezelf, dat je mee deze situatie hebt gecreeerd. Je vergeeft jezelf ervoor en je vergeeft anderen dat zij het nodig hebben gehad om dit te creeren.
Ik hou van je kun je dan zien als dat je je bewust bent dat je onderdeel bent van een groter geheel. En als je deel uitmaakt van iets groters, dan is een negatieve actie tegen de ander een negatieve actie naar jezelf. Dus boosheid en andere negatieve emoties die je voedt, door er energie in te steken, maken het alleen maar groter. Liefde lost alle pijn op. Dus door liefde naar dat grotere geheel te sturen, ook al is een deel van dat grotere geheel de weg kwijt, voed je de positieve versterkende energie. Je verbind je met het positieve stuk van de ander of het collectief en daar spreek je de woorden ik houd van je tegen uit. Naast dat je dat uiteraard ook tegen jezelf zegt.
Ik dank je gaat dan over het feit dat deze situatie jou geholpen heeft om nieuwe dingen over jezelf te ontdekken. Over het feit dat deze situatie je bewustzijn over jezelf en de ander heeft vergroot. Hoe pijnijk het ook is of is geweest, dat is wat het je ook heeft gebracht. En daar dank je voor. Je bedankt daar jezelf en de ander voor. Hopelijk helpt deze toevoeging je. En anders: laat vooral van je horen!

Marjolein op woensdag 3 november 2021 om 11:18
Ik vind het ingewikkeld hoe ik dit kan toepassen.
Ik heb moeite met de maatregelen die ons opgelegd worden. Als ik deze 4 zinnetjes wil uitspreken in mezelf om meer rust te vinden, tot wie of wat richt ik me dan?

Richt ik me tot Hugo de Jonge? Het spijt me? Wat spijt me dan? Waar vraag ik vergiffenis voor?
Richt ik me tot de situatie? Ook dan diezelfde vragen.

Ik wil dit graag uitproberen maar ik loop hier dus tegenaan.

Reageer op Ho Opono Pono: Vrede in jezelf en met elkaar

Naam:
E-mailadres: (wordt niet weergegeven)
Website:
Nieuwsbrief: Abonneer mij op de nieuwsbrief van ConFront Coaching en Training
Reacties: Stuur mij een e-mail bij volgende reacties
Reactie:
  Om hier te kunnen reageren dien je geabonneerd te zijn op de nieuwsbrief.
 

ConFront is niet verantwoordelijk voor geplaatste reacties, aanvaardt geen enkele vorm van eventuele aansprakelijkheid en behoudt zich het recht zonder aankondiging reacties in te korten of te verwijderen, als dit gepast wordt geacht. Het veld 'website' is optioneel. Je link wordt gekoppeld na controle van de reactie.