Onbewuste programma's: denken en voelen

Hoe we ons gedurende ons leven gedragen en veel, heel veel van wat we doen is het gevolg van allerlei al heel jong aangeleerde gewoontes. Een gewoonte is een onbewuste set van gedragingen en emoties die ontstaan zijn als gevolg van herhaling. Een gewoonte ontstaat als je iets zo vaak gedaan hebt dat je lichaam beter weet hoe je iets moet dan dan je denken. Ga maar eens voor jezelf na. Je wordt ‘s morgens wakker en het eerste wat je doet is bijvoorbeeld denken over je problemen. Die problemen zijn niks anders dan vicieuze cirkels in de vorm van herinneringen in de hersens.

Door naar Onbewuste programma's: denken en voelen »


Waarden en overtuigingen, de bron van succes of falen

Waarden kun je zien als emotionele staten, die gebaseerd zijn op onze ervaring. Emotionele staten waarvan we geloven dat ze het meest belangrijk voor ons zijn om te ervaren. Je emotionele innerlijke staat kun je zelf beïnvloeden. Alleen zolang je je daar niet bewust van bent, zul je geloven en ook ervaren dat 'de werkelijkheid' je overkomt. Toch zul je ontdekken als je je meer en beter bewust wordt van jezelf en de werkelijkheid dat je wel degelijk invloed hebt op wat zich in die werkelijkheid voordoet.

Door naar Waarden en overtuigingen, de bron van succes of falen »


DISC Communicatiestijlen: Als jij nou maar...

DISC Communicatiestijlen

Onze aangeleerde verschillende communicatiestijlen kunnen leiden tot misverstanden en conflicten. Kennis van de verschillende communicatiestijlen (DISC-methode) helpt je dit te voorkomen.

Door naar DISC Communicatiestijlen: Als jij nou maar... »


Faalangst, wat is het en hoe kom je er vanaf?

Hoewel je dat misschien niet direct zou denken is faalangst ergens een oplossing voor. Anders zou je die angst niet creëren. Op de een of andere manier saboteren we onszelf waardoor we onszelf iets geven wat we nodig hebben. Bijvoorbeeld: veiligheid, bescherming. Misschien willen we niet in het middelpunt van de belangstelling staan of zijn we bang voor kritiek. Zodra je begrijpt dat alles wat je doet uiteindelijk een onderliggende reden heeft word je hoogstwaarschijnlijk een stuk milder naar jezelf. Uiteindelijk doen we alles wat we doen om een bepaald gevoel te krijgen of een bepaald gevoel te vermijden. Emotiemanagement is daarmee een belangrijke sleutel in het leren omgaan met allerlei op het oog ondermijnende situaties.

Door naar Faalangst, wat is het en hoe kom je er vanaf? »


Angst en andere negatieve emoties

In dit artikel wil ik dieper in gaan op een aantal negatieve emoties en je meenemen in een andere meer constructieve betekenis ervan. Negatieve emoties zijn op angst gebaseerde emoties. De kans is vrij groot dat je je niet bewust bent van het feit dat in werkelijkheid je angsten niets meer zijn dan een verzinsel van je denken. Je angsten bestaan in feite alleen maar in je hoofd, in je denken. Angst is in de meeste gevallen een herhaling van oude, meestal al zeer jong aangeleerde programma’s, die je steeds opnieuw herhaalt. Het zijn illusies, waandenkbeelden. En ze maken je meestal niet gelukkig… Integendeel! Om daarin verlichting te vinden is het handig om je waandenkbeelden, want dat is dus wat die angsten zijn, op te lossen. Volgens het Zen Boeddhisme hebben we allemaal als levensdoel om voorbij die waandenkbeelden te komen en in vrede met onszelf te leren zijn. Nu hoef je uiteraard geen Zen boeddhist te zijn om toch vrede in jezelf te (willen) ervaren.

Door naar Angst en andere negatieve emoties »


Mindfulness: Frustratie als motivatie

Frustratie, gefrustreerd

Frustratie is een gevoel van onvrede over iets of iemand in een bepaalde situatie dat een bepaalde periode aanhoudt. Frustratie verdwijnt over het algemeen genomen niet vanzelf. Pas als de situatie ophoudt te bestaan of als de aanleiding voor je frustratie er niet meer is, verdwijnt het bijbehorende gevoel. Frustratie gaat over verwachtingen die je had over een bepaald persoon of bepaalde situatie.    

Door naar Mindfulness: Frustratie als motivatie »


Angst, tips voor als je bang bent

Verantwoordelijkheid, wijzende vingers

Angst is een grote boosdoener. En wie kent hem niet. Er zijn maar weinig mensen die helemaal zonder angst leven. En dat is maar goed ook. Angst vervult een belangrijke functie. Anst zorgt er namelijk voor dat we niet roekeloos de straat oversteken of een brandend huis in lopen. Alleen heeft angst soms ook de neiging te verschijnen waar hij niet zo heel functioneel meer is. Dan blokkeert de angst ons om de stappen te zetten die nodig zijn. We stappen dan in een oeroud overlevingsmechnisme, waarbij ons lichaam nog net zo reageert als 10.000 jaar geleden, toen we oog in oog met een tijger of een beer stonden.

Door naar Angst, tips voor als je bang bent »


Zeven geheimen van taalgebruik, tips

Geheimen

Taal is zeer bepalend voor het effect dat je kunt bereiken in je buitenwereld, maar ook voor hoe je naar jezelf kijkt. Taal kan je maken en breken. Dat komt omdat we al heel jong door middel van taal geconditioneerd zijn. Waarbij er drie verschillende vormen een rol spelen: Lichaamstaal is de eerste taal die we leren, daarna de tonaliteit, oftewel de toon waarop een boodschap wordt gegeten en pas in laatste instantie de woorden. NIettemin hebben woorden een enorme impact op zowel hoe we met onszelf in gesprek zijn als hoe we met anderen communiceren. Hoe we naar onszelf en onze werkelijkheid kijken is vrijwel geheel te danken aan wat we hebben ervaren en hoe we door middel van taal geleerd hebben betekenis te geven aan wat zich in onze realteit voordoet.

Door naar Zeven geheimen van taalgebruik, tips »