Moeilijke mensen, ik begrijp ze niet

Frustratie, gefrustreerde vrouw

Geplaatst op maandag 25 april 2016 door Nelly de Jong

Moeilijke mensen…. Bestaan moeilijke mensen eigelijk wel? Misschien vind je het een rare vraag en zeg je: Ja natuurlijk bestaan moeilijke mensen wel. Ik heb er dagelijks mee te maken. En als je dat zegt dan begrijp ik dat. En er zijn absoluut tijden geweest dat ik er ook zo over dacht. Maar inmiddels denk ik daar zelf genuanceerder over. En bovendien denk ik dat ik voor sommige andere mensen misschien zelf ook wel een moeilijk mens ben…. En misschien zijn we allemaal van tijd tot tijd wel een moeilijk mens.

Moeilijk of moeilijk gemaakt?

We kunnen feitelijk constateren dat er mensen zijn die door wie ze zijn of door wat ze hebben meegemaakt en hoe ze geconditioneerd zijn ander gedrag vertonen dan wij gewend zijn. Ze vertonen gedrag waar we last van hebben. Of ze laten gedrag zien dat wij door ons karakter en onze conditionering moeilijk vinden om mee om te gaan. Het etiket moeilijk gedrag of moeilijk mens zegt namelijk net zoveel over ons onvermogen om met die ander op een effectieve manier om te gaan. Die ander doet niets anders dan jou spiegelen in je onvermogen om op een effectieve manier met hem of haar contact te maken.

Mijn werkelijkheid is niet jouw werkelijkheid

We kijken namelijk allemaal door een patrijspoortje naar dezelfde werkelijkheid en zien allemaal iets anders. Je weet misschien vast wel dat 10 getuigen bij een ongeluk alle 10 een andere versie van het ongeluk hebben... We gaan ook allemaal uit van onze eigen kijk op hoe de wereld er uit zou moeten zien. En op hoe wij vinden dat anderen (en wij zelf ook) ons zouden moeten gedragen. En als iemand niet in dat wereldbeeld, niet in dat plaatje past, dan plakken we het etiket moeilijk of lastig op die ander. Hoe meer mensen vervolgens die zelfde norm hanteren des te meer mensen de ander (met dat voor ons lastige gedrag) zullen oordelen en veroordelen. Zij zijn  moeilijk nietwaar?

Gewenst en ongewenst gedrag

Is het daarmee verkeerd om zo te denken en doen? Nee hoor, dat wil ik niet zeggen. Want als je met meerdere mensen bij elkaar en met elkaar samen leeft, dan is het belangrijk en nodig dat je met elkaar afspraken maakt over wat gewenst en niet gewenst is. Maar wel belangrijk is het om je ook te realiseren dat het afwijkende gedrag van die ander niet altijd en perse verkeerd of moeilijk is. Want dat is in feite alleen maar ons oordeel op de ander. En dat oordeel op de ander zegt minstens evenveel over onszelf.

Een oordeel over een ander is altijd een oordeel over mezelf. Wie oordeel ik waarin?

Je bent wie je bent door wat je ervaren hebt

Dat gedrag van de ander wat jij moeilijk vindt en waarom je de ander een moeilijk mens vindt, is meestentijds ook weer ontstaan als gevolg van ervaringen die hij of zij heeft meegemaakt. Onderzoek toont bijvoorbeeld steeds weer aan dat volwassenen die misbruiken of mishandelen zelf als kind ook mishandeld of misbruikt zijn. In die conditionering geef je bewust of onbewust het stokje weer door aan de volgende generatie. Moeilijke ouders zorgen weer voor moeilijke kinderen.

Het is niet de schuld van je ouders

Moeilijk gedrag wordt vaak ‘gemaakt’ in je opvoeding, in je conditionering. En daarmee wil ik niet met een vinger wijzen naar de ouders, want die zijn zelf ook weer het product van hun conditionering en wat zij hebben ervarien in hun leven. Ouders hebben het in mijn idee altijd zo goed ze konden gedaan. Zelfs als dat tot afkeurenswaardig en niet functioneel gedrag heeft geleid. Ze konden niet beter. Want als ze beter konden dan hadden ze dat wel gedaan... Als ik zelf terugkijk op de opvoeding van mijn dochter dan heb ik ook steken laten vallen. Maar was ik me daar bewust van? Meestal niet. En waar wel, was ik toch ook weer niet in staat om het beter te doen dan ik het op dat moment kon. Maar ik kan er wel van leren. En dat wil ik ook en doe ik ook.

Wat moet ik hiermee?

Hoewel je nu misschien denkt: Wat heb ik hier nu aan? Ik wil graag weten hoe ik met die dominante baas, of met die kleffe collega, met die zogenaamde lollige grapjas die helemaal zo leuk niet is om kan gaan. Natuurlijk zijn daar handvaten voor, maar realiseer je eerst maar eens wat jouw negatieve oordeel voor effect heeft op hoe jij naar de ander kijkt. Want je hersenen zoeken onbewust en volautomatisch naar wat past bij wat jij gelooft. Als jij gelooft dat de ander een lastpak is, dan deleten je hersenen zoveel mogelijk informatie die niet strookt met wat je gelooft. Dat betekent niet dat die andere werkelijkheid er niet is. HIj is er wel, maar jij neemt hem niet waar. Wil je weten hoe dat werkt? Doe dan deze test: (en niet meteen eerst naar het antwoord kijken, want dan mis je de clou) Kijk eens om je heen naar alles wat ROOD is in de ruimte waarin je je nu bevindt. Alles wat ROOD is. Zodat je zometeen na ongeveer een minuut, zoveel mogelijk dingen die ROOD zijn kunt benoemen. Als je dat hebt gedaan kijk dan hier naar wat ik hiermee over de werking van je hersenen wil laten zien.

Begrijp je nu hoe belangrijk het is om je te realiseren dat jouw beeld van die andere moeilijke mensen ook bepalend is voor hoe je met ze omgaat?

Ik open mezelf voor een nieuwe zienswijze

Negatieve betekenis

Als jij  een heel negatieve betekenis aan geeft  aan die ander en zijn of haar gedrag, dan werkt dat door in hoe je met elkaar omgaat. En meestal wordt het van die negatieve betekenis niet veel beter. Daarom wil ik je met hiermee een soort van kader aanreiken om je ook te realiseren dat er achter dat lastige gedrag van die ander een ‘verhaal’ zit.

Aangeleerde patronen van gedrag

Een verhaal en een mens die geworden is wie hij of zij geworden is door context waarin hij of zij is opgegroeid. Hij is niet zijn gedrag. Moeilijke mensen zijn ook gewoon mensen die geleerd hebben bepaald gedrag in te zetten om te overleven in voor hen ook weer lastige omstandigheden. Niet dat die aangeleerde patronen nu nog heel functioneel zijn, maar het is op dit moment wel het beste dat ze in zich hebben. Want als ze het beter zouden kunnen dan zouden ze dat wel doen. Net als jij en ik.

Nog niet geleerd

Het feit dat jij op dit moment nog niet in staat bent om op een effectieve manier met die lastige ander om te gaan wil niet zeggen dat jij niet deugt. Je hebt het gewoon nog niet geleerd. En dat geldt ook voor die moeiljke ander.

Andere golflengte

Sommige mensen zitten door een totaal andere achtergrond en conditionering voor ons op een andere golflengte. Bij de een praat en luister je gemakkelijk zonder enige moeite en is er vrijwel onmiddellijk contact en een klik. Bij de ander niet. Dat wil dan dus niet zeggen dat jij of de ander moeilijk is, maar wel ANDERS...

Je oordeel opschorten

Als je dat mechanisme zo goed mogelijk voor ogen houdt en je je oordeel op de ander opschort en door middel van vragen de achterliggende motivatie boven tafel krijgt, dan zul je merken dat je die moeilijke ander ook kunt bereiken. Maar dat vraagt wel geduld, oefening en inlevingsvermogen.

Wil je meer weten hoe je assertief kun communiceren met voor jou moeilijke mensen? Lees dan verder in de volgende artikelen:

Tips: Assertief communiceren hoe doe je dat?

Assertieve communictie, voorbeelden

Assertief gedrag, wat is dat?

Online training Zelfvertrouwen voor Vrouwen

Wil je meer weten over dit onderwerp en gewoon jezelf worden zonder jezelf weg te geven en aan te passen? Dan kun je je natuurlijk ook gewoon aanmelden voor de online training Zelfvertrouwen voor Vrouwen.

Wie begrijp jij niet?

Welke moeilijke ander begrijp jij niet? Wat doet hij of zij waardoor je het lastig vindt om met hem of haar om te gaan? Deel je weer? Hoe meer we van elkaar kunnen leren, des te mooier wordt het...

Leuk of waardevol artikel?

Als je dit artikel waardevol vindt voor je balans help dan mee dit te verspreiden door het te delen met andere vrouwen. Dit kan door middel van de social media knoppen hieronder. Ik vind het ook altijd fijn als je jouw reactie achterlaat.
Nelly de Jong

Mijn passie is het begeleiden van mensen met werk- en levensvragen. Dat doe ik al meer dan vijfentwintig jaar met veel plezier. In de afgelopen jaren heb ik honderden mensen via coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement begeleid en ze een duwtje in de rug gegeven. Mijn specialisme is werkende moeders goed voor zichzelf te laten zorgen.

Meer over Nelly de Jong


« Eenzaam of alleen?
Intense gevoelens »

Gratis E-book Liever AssertieverAl meer dan 37.000 keer gedownload

Misschien vind je dit ook leuk:

Meer relaties, communicatie en assertiviteit


Facebook-reacties op dit artikel

Website-reacties op dit artikel

Bm op woensdag 2 september 2020 om 13:27
ik ben zelf een moeilijk mens. en daarvoor betaal ik eerlijk gezegd een hoge prijs. bv hou ik erg veel van mijn werk en ben er goed in, maar wordt onevenredig vaak afgewezen bij sollicitaties met supervage motivatie: je past niet in het team, tja we hebben gekozen voor een ander, moeilijk te zeggen waarom etc. . Dit heeft jaren van stilstand betekend, geen werk hebben of niet weg kunnen van een ongezonde werkplek. Ik heb altijd geprobeerd hiermee te dealen en er het beste van gemaakt, op andere manieren geprobeerd me te blijven ontwikkelen; (veel) therapie, vrijwilligerswerk, opleiding etc.

En inmiddels ben ik oud en heel veel moeilijkheden verder 🙄. Uiteindelijk is het meest helpend geweest dat ik de diagnose ADHD kreeg. Toen kon ik het vruchteloze gevecht tegen mezelf om acceptabel te worden voor de omgeving, meer los laten. Want ik begreep uiteindelijk dat er sprake was van bepaalde wetmatigheden die in mindere mate ‘maakbaar’ waren. En door dat inzicht, kon ik deze wetmatigheden ook breder herkennen in mijn familie, ‘moeilijke’ ooms en tantes, mijn vader, mijn kind.

En zelfs gaf dit een tijdje echte nieuwe mogelijkheden - bij een teamleider die verder kon kijken dan mijn sociaal mindere aantrekkelijkheid- om trainingen te ontwikkelen en te geven voor moeilijke mensen en (ouders van) moeilijke kinderen. Want ik ben werkzaam in het werkveld voor ‘moeilijke mensen’ - trainingen in ‘ Hoe zorg je dat jij en/of je kind in evenwicht blijft als je moeilijk wordt gevonden / niet goed past / en niet zo maakbaar blijkt als de omgeving verwacht en wenst. Wat helpt om dan een goede balans te vinden tussen aanpassen en jezelf blijven, zodat je én zo min mogelijk risico loopt op sociale uitstoting én je talenten wel nog kunt ontwikkelen en beschermen. En hoe een werkbaar zelfbeeld te ontwikkelen als je onevenredig veel (subtiele) afwijzing ontmoet?’

Toen had ik hoop dat mijn lange weg van eenzaamheid en uitdagingen vrucht ging dragen, nuttig werd voor anderen en daarmee ook meer voor mezelf. ik een plekje kreeg.... Maar helaas hield ook dit al snel weer op - er werd grondig bezuinigd, de teamleider werd grof ontslagen en ik kwam nu ook op hoger niveau (managers) in beeld als lastig mens. Nog een aantal jaar heb ik mij kunnen handhaven maar uiteindelijk ben ik grof en overtuigend - en erg genoeg door zowel management áls collega’s - als gekleurd schaap gewipt. Waarbij mijn enige troost was dat sommige collega’s zich hier nog enigzins schuldig over voelden.

Het is echt een opgave - als moeilijk mens ben je verhoogd kwetsbaar want de broodnodige sociale goodwill is niet of beperkt beschikbaar.. je bent het zwarte schaap, of het blauwe of gele.. en in ieder geval voor het overgrote deel vd mensen minder welkom. Wat je weer kwetsbaarder op zichzelf maakt, want minder kans geeft op succes en meer kans op verlies. Je wordt minder aantrekkelijk voor vrienden, die na het zoveelste verlies afhaken. ‘Jezelf willen zijn’ is een sociaal risico.

Inmiddels heb ik, wellicht en hopelijk voor het laatst, gezien mijn leeftijd, weer grote keuzen gemaakt om te zorgen dat ik als moeilijk mens mijn leven hopelijk toch weer opnieuw vlot krijg. En weer loop ik op tegen vage afwijzingen bij sollicitaties en het gevoel te moeten bedelen langs toegangspoorten of ik ajb naar binnen mag. Afwijzingen ondanks personeelsgebrek en mijn deskundigheid. Die ik heb kunnen ontwikkelen doordat ik van mijn werk energie krijg en het fijn vind om moeilijke mensen te helpen in het ondanks alles blijven genereren van liefde en verbinding naar zichzelf of hun moeilijke kinderen. Het geeft mijn eigen (moeilijke) leven nut, betekenis en zin. Dit in tegenstelling tot veel ex collega’s die het werk vooral te zwaar vinden.

En zo sta ik wederom voor besluiten om mezelf met geweld door het filter te persen van de maatschappij en de sociale normen, al voelt het tegennatuurlijk. Een besluit om nog rigoreuzer mijn persoonlijkheid snoeien, nog resoluter zelfsteun omturnen, met daarbij als besef dat ik maar beperkt succes hierin zal hebben, gezien de hardnekkigheid van denk en spreekstijl. gelukkig hoef ik nog maar een paar jaar. en door de ketting van teleurstellingen en verlies zijn mijn verwachtingen steeds beperkter en mijn doelen klein. en gelukkig is in het steeds verder af moeten breken van ego ook weer een verrassing dat vervolgens er ook nieuwe ruimte, nieuwe losheid is. Maar: leuk is het niet. Echt geluk biedt het niet.

tja, ik begrijp het, een verhaal waarvan je denkt: wat moet ik ermee. wat een geklaag. waarom heeft die vrouw zich niet beter herpakt, niet meer ontwikkeld, of niet meer geaccepteerd. geen verhaal waar je je graag mee wil verbinden... dat hoeft ook niet. maar ik spreek wel uit. want ik ben van mening dat er verdomd weinig echte spiegels zijn in onze maatschappij waarin mensen die lijden en verliezen zich waardig kunnen spiegelen. terwijl ook dát zijn eigen waarde en werkelijkheid heeft - al is het een onaantrekkelijke - al is het maar voor de loosers en balans zoekende slachtoffers

Antje op donderdag 7 maart 2013 om 13:09
Littekens


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/535052_606779796015473_204905142_n.jpg


Een tactiek die werkt...

Een leerkracht in New York gaf de volgende oefening aan haar leerlingen toen ze les gaf over pestgedrag.
Ze liet elk kind een stuk papier nemen en zei dat ze het moesten verfrommelen, verkreukelen, erop trappen, maar het niet mochten scheuren.
Vervolgens moesten de kinderen het papier weer ‘ontfrommelen’ en dan zien hoe vernield en vuil het was geworden. Dan zei de leerkracht dat de kinderen "sorry" tegen het papier moesten zeggen dat ze dit gedaan hadden en dat ze de kreukels maar eens glad moesten strijken.
Hoe hard de kinderen ook probeerden, het lukte niet. Het papier bleef littekens overhouden van hun vernielzucht.

"Dat is wat er gebeurt als je een ander kind pest." zei de leerkracht. "Je kan nog zoveel keer sorry zeggen maar sommige littekens blijven voor eeuwig achter." Al de kinderen waren met verstomming geslagen.

Deze tactiek is ideaal voor lagere school kinderen en vooral heel nuttig op het moment dat een pestprobleem zich stelt.
Het werkt zo goed omdat de kinderen iets fysiek moeten doen: op die manier blijft het beter hangen bij kinderen.

Ook nuttig voor mensen die niet begrijpen wat sommige kwetsuren met iemand kunnen doen.

Anneke op donderdag 21 februari 2013 om 15:22
Moeilijke mensen houden je zo vaak een spiegel voor. Wat zit er in je allergiezone en waar kun je goed mee leven? Het moeilijke vind ik dat je zo gauw in je aangeleerde gedrag kruipt en niet in de situatie een helicopterview aan kunt nemen. Even een time-out om jezelf op te pakken en je strategie te veranderen of te bedenken wat er nu eigenlijk aan de hand is. Wie is er moeilijk aan het doen? De ander of ikzelf...

Cathy Edens op donderdag 7 februari 2013 om 20:38
Moeilijke mensen geven je haarfijn aan waar je eigen interferente gedragingen zitten, oftewel je allergieën, valkuilen, maar zeker ook je uitdagingen! Je kan van ze leren, maar ik vind het wel zo prettig ze niet op maandagmorgen al meteen tegen te komen....

Jik op donderdag 7 februari 2013 om 10:53
Wanneer is iemand moeilijk? Vaak wanneer je erg betrokken bent bij die persoon die schijnbaar niet wil luisteren naar jouw goed bedoelde adviezen of net dat doet wat jij denkt dat niet goed is. En hoe kun je leren om te zien dat de "moeilijkheid" van een ander vaak in jezelf zit? Soms ben je er zelf al wel achter maar wil je ook graag een ander hiervan overtuigen. Dit is vaak heel moeilijk.

Anita op donderdag 7 februari 2013 om 10:46
Ja ook ik heb met een moeilijk mens te maken, misschien denkt hij dit ook wel van mij.
We liggen in scheiding op dit moment en word geblokkeert door verwijten aan elkaar uit te spreken over en weer. We schieten er eigenlijk niets mee op.
Mijn ex schiet te kort in zijn omgang door dat hij in zijn vroege jeugd verwaarloosd is door zijn ouders. Vooral aandacht en liefde en het inlevingsvermogen is niet of nauwelijks aanwezig. Hierdoor zijn wij uit elkaar gegroeid en ben ik zelfs vreemd gegaan met een man die mij dit wel kon geven. De relatie is inmiddels verbroken omdat hij niet van plan was te breken met zijn eigen vrouw. Het ergste van alles is dat mijn 2 kinderen er het slachtoffer van zijn. Doet mij erg veel verdriet en pijn.
Zij zijn, erg begrijpelijk, nog steeds boos op mij en wonen bij vader in huis. Vaak wanneer ik probeer in contact te komen grijpt hij terug op wat er gebeurd is en confronteert mij er mee.
Wat ik wel snap is dat hij een totaal andere waarheid heeft dan ik heb, maar kan daar niet met hem over praten. Hij kan zich dan niet verplaatsen in mijn situatie, erg moeilijk voor hem.
Moeilijke man om mee te praten om tot een mogelijke oplossing te komen.

Judith op donderdag 7 februari 2013 om 09:01
Moeilijke mensen.. Tja misschien vinden die mensen mij ook moeilijk. Het zijn nl altijd dezelfde type soort mensen die ik moeilijk in de omgang vind. Voor mijn gevoel moet ik dan harder knokken voor mezelf. Ze kosten me energie en ik wens dan dat het heerlijk zou zijn als ik ze niet keer op keer tegenkom. Maar geel ek, want ik kom ze telkens weer tegen, ook verander ik van school of werk.. Ik zal ermee moeten dealen denk ik. Zal dit nu een van mijn levenslessen zijn op deze aardbol? Ik hoop dat de gratis e-book mij hierbij inzicht of steun in de rug kan brengen. Toch denk ik dat de moeilijkste mens hier op aarde is: ikzelf. Vrgr Judith

Jacquelien op maandag 4 februari 2013 om 20:31
Tijdens het lezen van het artikel moest ik denken aan de kernkwadranten van Daniel Ofman. Deze helpen je ook goed om inzicht te krijgen in de communicatie. Met het model kun je je zelfkennis vergroten en beter begrijpen wat de ander in jou oproept (er zit altijd een kwaliteit achter irritant gedrag van de ander).
Een korte heldere uitleg erover: http://www.yourcoach.be/coaching-tools/kernkwadrant-daniel-offman-kernkwaliteiten-valkuilen/kernkwadranten-ofman.php
Interessant om dit er ook eens bij te nemen?!

Monique op maandag 4 februari 2013 om 18:36
niet iedereen kan zijn zoals jezelf bent en je moet dat ook vooral niet willen. Met deze gedachte begrijp je de "moeilijke" mensen beter.

Regin op maandag 4 februari 2013 om 16:51
ik begin de mensen die ik niet begrijp steeds beter te begrijpen...het is aan mij om verder te zoeken en te ervaren wat ik dan zo moeilijk aan deze moeilijke mensen vindt wat triggert mij in hun...???dat is de les...het is maar gedrag van ons allen en we bekijken en ervaren het gedrag van de ander ieder op onze eigen wijze...dus wat is moeilijk?en wie is dan moeilijk of gemakkelijk?over het algemeen vinden we dat de ander moeilijk is en dat we zelf super gemakkelijk,duidelijk,en inzichtelijk zijn....ja dat is zo...voor ons zelf..mar ook voor al die anderen??....uh nee...

Josee op maandag 4 februari 2013 om 16:48
Als je mensen als moeilijk ervaart, wordt je bijna altijd geconfronteerd met een moeilijkheid in jezelf.
Het leert je om op een andere manier om te gaan met bepaalde situaties.
Als iemand bijvoorbeeld steeds over jouw grenzen heen gaat, moet je leren je grenzen duidelijk aan te geven.
Als je dit probeert uit de weg te gaan, zul je onvermijdelijk weer een zelfde soort mensen/situaties tegenkomen, totdat je er eindelijk mee om kunt gaan !

Willem op maandag 4 februari 2013 om 15:47
Interessant artikel met een belangrijke, wijze les. Jouw bril bepaalt hoe jij de ander ziet. Inzicht in die bril kan je verder helpen. En daarbij: kijk eerst naar jezelf voordat je met een vinger naar de ander wijst. 'Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen' zei een beroemd wijs man zo'n tweeduizend jaar geleden al...

Viviane op maandag 4 februari 2013 om 14:45
Ook ik heb met moeilijke mensen te maken. Als ze lager in de organisatie een positie bekleden, pleit ik er altijd voor om de betekenis achter dit gedrag proberen te vatten. Wat zegt een "ja maar" eigenlijk nog meer ? Zo ben ik al tot heel wat verrassingen gekomen door te zien dat moeilijk gedrag kan voortkomen uit een bijzondere hoge mate van betrokkenheid.
Ik ben echter ook eens in de positie geweest dat een leidinggevende heel erg dominant en dus voor mij moeilijk was. Dit was voor mij erg beangstigend totdat ik de les hieruit wist te trekken en die was breed. Vooreerst heeft de situatie ertoe geleid dat ik onafhankelijker ben gaan denken, maar ook ben ik me gaan realiseren dat eenieder, dus ook de moeilijke mensen, een les/lessen te leren hebben in dit leven. Ze kruisen jouw pad niet voor niets, je hebt beiden iets van elkaar te leren. Datgene wat een moeilijk iemand te leren heeft, daar heb jij geen oordeel over te geven. Het heeft mij geholpen om milder te kijken naar moeilijke mensen en te willen zien wat voor spiegel zij MIJ voorhouden.

Gindha op maandag 4 februari 2013 om 14:44
Everything happens for a reason. Every person we meet will have a role in our lives, be it big or small. Some will hurt, betray, and make us cry, to become stronger.
Some will teach us lessons, not to change us, but for us to realize our mistakes, and help us grow, and make us a better person. And some would simply inspire and loves us, to make us happy.

Sasha op maandag 4 februari 2013 om 13:12
Persoonlijk denk ik dat moeilijke mensen bestaan in ons denken. Wat ik als moeilijk omschrijf, ziet de ander bijvoorbeeld als assertief of 'heerlijk mondig'.
Ik probeer altijd naar binnen te kijken als ik 'moeilijke' mensen in mijn omgeving heb. "Waarom vind ik ze zo onuitstaanbaar? Waar zit mijn pijn dat ik hen niet kan accepteren, fouten en al? Accepteer ik mezelf wel onvoorwaardelijk?" En meestal kom ik tot de conclusie dat het inderdaad geconditioneerd gedrag is bij mezelf. Ik kan de ander niet veranderen, maar doe dat wel bij mezelf.
Merk dan dat ik steeds minder geïrriteerd raak van anderen en hun gedrag. Is niet makkelijk om altijd de verantwoordelijkheid bij mezelf te leggen. Uiteindelijk leef ik er vrijer en gelukkiger door.
Wij zijn er niet om te heersen over elkaar, maar over onszelf.

Aukje op maandag 4 februari 2013 om 12:18
Ja, moeilijk.:)... Ik erger me vaak aan mensen die ' moeilijk' doen. Problemen maken die er niet zijn, zich druk maken om wat anderen ergens van vinden, zich iets voornemen, het niet doen en daar dan eindeloos over doorzeuren... En ja, ik herken het ook bij mezelf.. Maar het enige wat ik kan is geërgerd reageren of het bagatelliseren. Moeilijk om daar goed mee om te gaan.

Ria op maandag 4 februari 2013 om 11:33
Interessant onderwerp. Ook worstel ik met dit onderwerp.
Het helpt mij om actief te luisteren. Het is wel lastig om je aandacht erbij te houden als je gesprekspartner van de hak op de tak springt. Als mijn gedachten het over gaan nemen, is mijn aandacht weg. Concentreren en blijven focussen is mijn doel.
Wat mij helpt, moeilijke mensen zijn moeilijk, ze doen moeilijk. Daar zit volgens mij het verschil. Het leuke zou zijn, om er achter te komen, wat wil men bewerkstelligen om moeilijk te doen.Om dit te doorbreken bij de ander heb je ingang, is mijn ervaring.
Doen en zijn

Anita te Gussinklo op maandag 4 februari 2013 om 10:40
Moeilijke mensen, ik begrijp ze niet.
Ik heb wel eens moeite met die "betweterige" types.
Daar is dan geen speld tussen te krijgen en weten het allemaal zo goed.

Gonda op maandag 4 februari 2013 om 10:34
Moeilijke mensen begrijp ik vaak wel, misschien omdat ikzelf een moeilijk mens ben (volgens anderen). Ik zie hoe mensen worstelen met hun problemen, hoe ze op elkaar reageren en denk vaak: dit kan toch ook anders? Met een beetje meer inlevingsvermogen, uitgaan van de ander, meer openheid en elkaar meer vrij laten kom je een heel eind.
Dit heb ik geleerd van mijn kinderen, door (zeker nu het jong volwassenen zijn) dit steeds meer toe te passen!

Els op maandag 4 februari 2013 om 10:06
Als het me goed gaat en ik ' ruimte in mijn hoofd heb' kan ik bedenken in welke van mijn allergieën een moeilijk iemand zit, en kan ik er iets van leren. Maar als ik onder druk sta heb ik daar veel moeite mee. Dan is het een oude reactie: irritatie en frustratie, vermijden of conflict.

Pasquale boet op maandag 4 februari 2013 om 09:44
Jij begrijpt mij niet ik begrijp jou niet, wat hebben we nog meer gemeen?

Daantje op maandag 4 februari 2013 om 09:42
Ik begrijp mijn leidinggevende heel vaak niet. Als ik een gesprek met hem aanvraagt is ie langer zelf aan het woord dan dat ie mij aan het woord laat. En heb ik aan het eind van het gesprek alsnog het gevoel dat ik gefrustreerd ben...

Reageer op Moeilijke mensen, ik begrijp ze niet

Naam:
E-mailadres: (wordt niet weergegeven)
Website:
Nieuwsbrief: Abonneer mij op de nieuwsbrief van ConFront Coaching en Training
Reacties: Stuur mij een e-mail bij volgende reacties
Reactie:
  Om hier te kunnen reageren dien je geabonneerd te zijn op de nieuwsbrief.
 

ConFront is niet verantwoordelijk voor geplaatste reacties, aanvaardt geen enkele vorm van eventuele aansprakelijkheid en behoudt zich het recht zonder aankondiging reacties in te korten of te verwijderen, als dit gepast wordt geacht. Het veld 'website' is optioneel. Je link wordt gekoppeld na controle van de reactie.